Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen af Jægersoldater (FJG) stiftet 27. oktober 1973 Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune

 

Vision: FJG er et netværk, der skal tilføre værdi for alle generationer af Jægersoldater samt være til støtte for Jægerkorpset og Forsvaret i øvrigt.

 

Mission: Foreningen skal være en aktiv forbindelse mellem alle tjenestegørende og ikke tjenestegørende Jægersoldater, ved manifestering af mottoet: En gang Jæger – altid Jæger.

 

Medlemmer er alle uddannede Jægersoldater, både tjenestegørende og ikke tjenestegørende. Medlemskab sker automatisk efter optagelse ved Jægerkorpset og varer resten af livet. 

 

Tjenestegørende betaler ikke kontingent. Ikke tjenestegørende betaler det fastsatte kontingent til Foreningens arbejde og aktiviteter.

 

Foreningens side ejes og drives af FJG , og må kun bruges og anvendes af registrerede medlemmer af FJG.